''Voice Dialogue'' (''Dialogs ar balsīm'').

Apmācības programma

Subpersonību psiholoģija - "Voice Dialogue" ("Dialogs ar balsīm"). 


            Laipni lūdzam sub-personību psiholoģijā! Psiholoģijas virzienā, kas ļoti strauji attīstās un ir viens no visinteresantākajiem mūsdienās !

Sub-personību psiholoģijas (Psychology of Selves) pamatlicēji ir Kalifornijas psihologi Hēls un Sidra Stouni ( 20.gs. septiņdesmitajos gados). Šim virzienam ir arī citi nosaukumi :, "Dialogs ar balsīm, attiecības un iekšējā personības psiholoģija" („Voice Dialogue, Relationship & the Psychology of Selves”), kā arī "Apzinātā Ego psiholoģija" ("Psychology of the Aware Ego "). Speciālisti visbiežāk to dēvē par " Dialoga ar balsīm" metodi( " Voice Dialogue ").

            Šīs sistēmas pamatā ir premisa, ka cilvēka uztvere par sevi kā vienotu un nedalāmu "es" ir absolūti nepareiza. Viņi uzskata, ka cilvēka „es” patiesībā veido daudzas sub-personības. Katrai no tām ir sava balss, sava vēsture, jūtas, mērķi un pat savas pretenzijas pret indivīda personību. Šīs iekšējās balsis veido neatkārtojamo cilvēka raksturu un  lomas, ko viņš ikdienā izspēlē. Ar šīm sub-personībām ir saistīts arī cilvēka nepārtrauktais iekšējais dialogs pašam ar sevi, - taisnošanās , kritika, paskaidrojumi u.t.t.

Autori radījuši savu apziņas koncepciju, kuras pamatā ir mūžīgais antagonisms: savu vājumu (nav svarīgi, kā tas izpaužas) rūpīgi slēpt aiz kompensatora - subpersonībām.

„Voice Dialogue" metodes praktiskā puse ir lieliski nostrādāta, un ir ļoti efektīva gan kā atsevišķa, patstāvīga konsultēšanas metode, gan arī speciālista darba metožu vērtīgs papildinājums!

         "Voice Dialogue" metodes pamatā ir Karla Junga  idejas, kas tā vai citādi atspoguļojas visās zināmajās  teorijās un skolās: no trans-akta analīzes līdz  psihodrāmai, no Grudžijeva skolas līdz, Sistēmiski ģimenes sakārtojumi pēc Berta Helingera metodes, no Šrī Aurobindo integrālās jogas līdz Geštalt-terapijai un procesuālai terapijai ... Jebkuras metodes un sistēmas, kā senās, tā mūsdienu ir saistītas ar subpersonībām. Pie "Balsu Dialoga" pieder  teātris, kino, visi mākslas veidi, visas sociālās lomas, jebkuras rakstura īpašības un uzvedība, visa veida savstarpējās attiecības utt. Arī attiecības dzīvnieku pasaulē pakļautas šīs sistēmas likumiem!

        Subpersonību psiholoģija – ir vienlaikus jauna un jau sen zināma pieeja psiholoģijā un personības izaugsmē. Speciālisti šo metodi izmanto aktieru, dziedātāju, mūziķu sagatavošanā; svara samazināšanas programmās vai ārstēšanā no atkarībām; diplomātijā - sarunu risināšanā, grāmatu rakstīšanā, baiļu sajūtas mazināšanā un konsultācijās par jebkādām dzīves grūtībām. "Voice Dialogue" tiek izmantots visdažādākajās jomās: psihoterapijā, konsultācijās, koučingā, treniņos, biznesā ....
   "Nespeciālisti" ( cilvēki, kurus vairāk ieinteresē viņu panākumi un personīgā izaugsme) – to izmanto, lai uzlabotu savu veselību, vai mikroklimatu ģimenē, veiksmīgas karjeras veidošanā vai ienākumu palielināšanā darbā, lai attīstītu jaunas spējas ut.t, vai arī garīgā transpersonālā psiholoģijā, meditācijā, jogā.

          Pēdējos gados "Balsu Dialoga" metode strauji attīstās. Pavisam nesen radušies jauni virzieni: "Ķermeņa balss", "Transpersonālā balss", subpersonību konstilācija  un vairāki citi virzieni, kas paver jaunas iespējas un jaunas darba jomas.
Jāuzsver, ka  šī metode ietekmē arī speciālistu, iekšēji transformējas gan klients , gan viņš pats!   

         Austrumeiropā Hēla un Sidras Stounu subpersonību psiholoģija (Psychology of Selves) nav pazīstama. Speciālisti dzirdējuši vien nosaukumu, vai arī jauc to ar vairāk zināmo Assadžioli psihosintēzi. Taču, šīs metodes ir absolūti atšķirīgas, gan teorijā, gan praksē. Abās metodēs vienādi tiek lietots tikai termins "subpersonība". 

Mācību programmu vada profesors, psiholoģijas zinātņu doktors, Starptautiskās Psiholoģisko zinātņu akadēmijas(MAPN) korespondētājloceklis, sertificēts Eiropas reģistra EUROTAS transpersonālais psihoterapeits, vairāku profesionālu  psihoterapeitu un psihologu biedrību īstenais loceklis - Sergejs Strekalovs.

   2010.gadā viņam piešķirts MAPN goda diploms par izcilu ieguldījumu psiholoģijas attīstībā. Strekalovs ir dibinājis un šobrīd vada Starptautisko transpersonālo asociāciju"Целый Мир", kas 2009.g. tika iekļauta Eurotas (Eiropas transpersonālajā asociācijā). Viņš ir viens no vadošajiem transpersonālajiem psihologiem Krievijā, integratīvo psiho-tehniku un izmainītā apziņas stāvokļa metožu eksperts. Visu savu dzīvi profesors veltījis pasaules garīgo prakšu izpētei. 20.gs. 90-to gadu sākumā viņa vadībā tika veikti pētījumi par elpošanas psiho-tehniku (holotropās elpošanas, rebefinga) iedarbību uz apziņu.

      Strekalovs ir personībasizaugsmes sistēmas " Visuma spēles" radītājs. Šīs sistēmas pamatā ir cilvēka iekšējās un ārējās telpas vienotība, un to transformēšanas iespēja. Monogrāfijas "Dzīve kā dvēselesevolūcija ", kā arī daudzu zinātnisku un populāru rakstu, vairāk nekā 100 transpersonālās psiholoģijas treniņu un mācību programmu autors, Starptautiskā Psihoterapijas un apziņas izpētes institūta Freiburgā,Vācijā un Integratīvās psiholoģijas profesionālās attīstības institūta Maskavā, Krievijā pasniedzējs (mācībspēks ?).

        25 gadu laikā Strekalovs vadījis vairāk nekā 600 semināru Krievijā, Ukrainā un Baltijas valstīs.Viņš rīko autorseminārus un mācību kursus transpersonālajā psiholoģijā(elpošana un šamaniskā psiho-tehnika, sub-personību psiholoģija (Voice Dialogue metode), konsultē par meditāciju, garīgo rituālu un tradīciju jautājumiem, sniedz psiholoģiskas konsultācijas un personības izaugsmes treniņus. Organizē un vada ekspedīcijas un ceļojumus uz spēka vietām Krievijā un citur pasaulē. 

        H.un S.Stonu sub-personību psiholoģiju (Psychology of Selves ) Strekalovs mācījies pie Holandes Transformācijas psiholoģijas institūta direktora R.Stambolijeva (1996-1999.g.) Kopš 1997.g., pēc „Voice dialogue „ metodes vadījis desmitiem mācību semināru un simtiem individuālo konsultāciju Krievijā, Ukrainā un Baltijas valstīs. Daudzus gadus pētījis šo metodi un izstrādājis jaunus praktiskus virzienu tās izmantošanā
.


Profesors S.Strekalovs:
Mob.tel:+79112163563 ,
E-pasts:lifer2008@gmail.com.

 

Mācību programmas "Voice Dialogue" apraksts.
    Šīs programmas pamatā ir gadiem ilga pieredze strādājot ar «Voice dialogue».

  Mācību programmas mērķauditorija:

Speciālisti.
• Psihologi, terapeiti un ārsti, kurus ieinteresē jauni psiholoģijas un psihoterapijas virzieni,
• Speciālisti, kuri strādā ar atsevišķiem cilvēkiem vai grupām, un kas vēlas paplašināt savu darba metožu klāstu;

Visplašākais interesentu loks.
• Tie, kuri grib iemācīties patstāvīgi atrisināt personiskās, ģimenes vai darba problēmas;
• Arī tie, kurus interesē personības un gara izaugsme, un kuri ir gatavi ieskatīties  sevī dziļāk.
Kursa struktūra un specifika.

Kursa programmu paredzēts apgūt 12 mēnešos. Programma sadalīta septiņos drošības moduļos. Katrs ilgst 4 dienas, no plkst.11:00-19:00 (ieskaitot patstāvīgus mājasdarbus, veltot tiem līdz 500 mācību stundām).
Kopumā programmā ir seši moduļi (1.-3. un 5. - 7.).
4., papildu modulis, nepieciešams tiem, kuri  pēc kursa pabeigšanas vēlas saņems oficiālu diplomu.

Pirmie trīs moduļi iepazīstina ar "Balsu Dialoga"(VD)metodi. Galvenie temati: apziņas līmeņi, subpersonību veidi, atšķirīgās metodes darbā ar subpersonībām, VD sesiju īpatnības, enerģētiskie un citi sub-personību aspekti, subpersonības un savstarpējās attiecības.
Ceturtais modulis domāts profesionāļiem un tiem, kuri plāno par tādiem kļūt. Tajā uzsvars likts uz psiholoģisko konsultāciju veidiem un koučingu, kuru pamatā ir Voice Diologue metode.   

 5.-7. modulis ir šauri specializēti un padziļināti. Mēs iemācīsimies strādāt ar sapņiem, iepazīsimies ar sub-personībām, kuru darbība saistīta ar veselību un slimībām, ar jaunrades attīstību, kā arī praksē uzzināsim visu par arhetipiem.
Pabeidzot programmu, tie, kuri neplāno iegūt profesionālu izglītību apliecinošu dokumentu, saņem apliecību par apgūtu mācību kursu.

Kursu vadītājs un dalībnieki vienojas par noslēguma tikšanos. Tās laikā kursanti apliecina savu prasmi izmantot VD metodi darbā ar klientu, mutiski atbild uz dažiem jautājumus un saņemt supervīziju. Kā arī tiek apspriesti izstrādātie diplomdarbi. Nobeigumā tiek pasniegts apliecinošs dokuments par kursa beigšanu.

Pēc Jūsu izvēles Jūs varat saņemt :

1. apliecību, kas liecina par jūsu līdzdalību šajā programmā. Lai to saņemtu jāapgūst seši moduļi (1.-3. un 5. -7.).
2. Integratīvās psiholoģijas profesionālās attīstības institūta (Maskava, Krievija) sertifikātu    (licences numurs 267 415, izdota  2007/12/20),kas apliecina, ka persona pabeigusi kvalifikācijas celšanas kursu sub-persobību psiholoģijā ("Balsu Dialoga " metode), 250 stundu apjomā.
Lai iegūtu sertifikātu jāapgūst visi septiņi moduļi.(Skatīties 4.punktu)
3. Starptautiskā apziņas pētniecības un psihoterapijas institūta Austrumeiropas fakultātes (Freiburga, Vācija) diplomu, kas apliecina apgūtu kvalifikācijas celšanas programmu sub-personību psiholoģijā ("Balsu Dialoga" metode), 500 stundu apjomā, angļu valodā. Lai to saņemtu  jāapgūst visi septiņi moduļi. 
4.  Lai iegūtu sertifikātu vai diplomu:
• jāuzrāda ieskaišu grāmatiņa, kurā reģistrēti visi mācību etapi,
• jāapgūst visi programmas moduļi (jebkādā secībā),
• patstāvīgi jāapgūst teorija un praktiskās metodes,
• jāpiedalās intervīzijas (?) grupās,
• jāīsteno četru sesiju pārraudzība,
• izmantojot šo metodi, jāveic četras individuālās terapijas sesijas,
• jāizstrādā diplomdarbs un tas jāaizstāv,
• gala sanāksmē jāapliecina šīs metodes teorētiskās un praktiskās zināšanas.


       Programmas apguvi var sāk ar jebkuru moduli un pēc tam iziet nepieciešamos, lai beigās saņemtu dokumentu.
Tomēr, ja nepiedalīsities programmā no paša sākuma, dienu pirms mācību uzsākšanas jums būs jāiziet īss ievada kurss (4 stundas). Tas palīdzēs labāk izprast šo metodi, un sagatavoties nodarbībām.
Šie jautājumi jāsaskaņo ar kursu organizatoru.

Uzmanību!
Ja Jūs interesē tikai atsevišķi programmas temati, jūs varat piedalīties tikai attiecīgajos moduļos. Ja nākotnē gribēsit apgūt visu programmu, šie moduļi tiks ieskaitīti.

   Šī kursa laikā:
• Jūs iemācīsities kļūt par pasniedzēju,
• Ievērojami palielināsit savu jūtīgumu,
• Uzzināsit, ka cilvēku savstarpējās sarunas patiesībā risina viņu sub-personības,
• Iepazīsit apziņas modeļus,
• Mācīsities izprast savas un citu sub-personības,
• Uzzināsit jebkuru savstarpējo attiecību attīstības scenārijus,
• Pārliecināsities, ka fiziskie (ķermeņa) simptomi var „runāt”,
• Iemācīsities runāt ar slimībām un noskaidrot to viedokli par veselību,
• Uzzināsit, kas ir sapņi un kā runāt ar to personāžiem,
• Apgūsit «Voice Dialogue» metodes psiholoģisko konsultāciju pamatus,
• Satiksities ar arhetipiem, un pratīsit ar tiem kontaktēties,
• Iepazīsit izmainītus apziņas stāvokļus,
• Spēsit atrisināt personīgās problēmas,
• Piedzīvosit neparastu, un brīžiem pat neticamu pieredzi
un vēl daudz ko citu.

Īss programmas apraksts.

Galvenais VD likums:
ignorēt to, ko cilvēks saka;
noskaidrot , kas viņā runā.


1. modulis. “ Ievads " Balsu Dialoga" metodē “ :

Metodes attīstības vēsture. Ievads «Voice dialogue» teorijā. H. un S. Stonu dinamiskās apziņas teorija. Apziņas līmeņi. Valdošais ego un apzinātais ego. Pirmatnējās (-īgās), atsvešinātās un neattīstītās sub-personības. Psihes polaritāte : vājums un neaizsargātība, vēršanās pret vājumu izmantojot sub-personības. Mūsdienu cilvēka Starptautiskās  sub-personības:  Iekšējais Kontrolieris, Iekšējais Kritiķis, Racionālists, Uzlabotājs, Iekšējais Bērns u.c. Vingrinājumi, kas attīsta spējas pamanīt sub-personības. «Voice dialogue" sesiju norise. Fasilitācija (atvieglošana (?)(manuprāt, kārtējais neveiklais tulkojums no angļu.val. – facilitate – atvieglot, veicināt, sekmēt). Ar ko Fasilitators atšķiras no trenera un terapeita.  Fasilitācijas noteikumi. «Voice dialogue» sesijas demonstrācija. Sesijas praktiskā norise un apspriešana.  Jēdziens “ mainītie (izmainītie?) apziņas stāvokļi” . Problēma vai sarežģījums kā sub-personību konflikts. Sub-personību  Konstelācija. Kontaktēšanās ar sub-personībām: dažādas tehnikas un metodes.  

2. modulis. "Sub-personību enerģija".

Ievads darbā ar sapņiem. Sub-personību 3 aspekti:  informatīvais, enerģētiskais un ķermeniskais. Informatīvais  aspekts  saistīts ar sub-personības atmiņu. Enerģētiskais aspekts: personiskā un bezpersoniskā enerģija. Ķermeniskais aspekts saistīts ar kustībām, prasmēm un ieradumiem. Fasilitatora enerģētiskais uzstādījums . Sub-personība pārraida enerģiju. Klienta sub-personību līmeņi un, kā no tiem aizsargāties. Iekšējā Bērna dažādās „ sejas“ : neaizsargātais, bērns , kurš spēlējas, Maģiskais bērns. Koncentrēšanās uz Iekšējā Bērna sub-personību, kā vājuma, trausluma un nekompetences paraugs. Sargājošo sub-personību meklēšana.  Mākslas terapija -  veids kā dziļi sajust Iekšējā Bērna sub-personību.  Jēdziens  “ dēmoniskās sub-personības“ . Blīvais un irdenais ego. VD sesijas darbā ar sub-personību blokiem. Vingrinājumi, kas ļauj sajust sub-personību enerģiju. Konsultāciju pamati un īpatnības darbā ar klientu, izmantojot VD metodi. Sub-personību atdalīšana no Valdošā ego. Savstarpēji saistīto «Voice dialogue» sesiju treniņi. Sesiju analizēšana. Supervizija.  

 3. modulis. "Konflikti un partnerība".

 Kas izdara izvēli: Valdošais vai apzinātais Ego? Novērotāja pozīcija. Sava Novērotāja attīstīšanas prakse.  Apkārtējā pasaule sastāv no pretpoliem.  Mīlestības un savstarpējās pievilkšanās (simpātiju) likumi.  Izpaustās un neizpaustās sub-personības. Rezerves sub-personības. Sub-personību pārpilnība savstarpējās attiecībās. Saistītāj-modeļu metode. Pozitīvie un negatīvie saistītāj-modeļi. Bērnu un vecāku dažādās sub-personības.  Trauslums un aizsardzības līmeņi ģimenē. Dažādu grūtību, strīdu un konfliktu cēloņi. Saistītāj-modeļu - „ degviela” un „ deglis”.  Personiskā un bezpersoniskā enerģija. Partnerība(sadarbība?) kā nepieciešamība. Attiecības ar „nepanesamiem” cilvēkiem. Dažādas sadarbības formas: ģimene, seksuālās attiecības, lietišķie  kontakti un citas. Līdzsvars starp sadarbību (partnerību) un bērnu - vecāku attiecībām. Praktiska „Voice Dialogue” sesija. Sesijas analīze. Psiholoģiskās konsultācijas savstarpējo attiecību problēmu gadījumos. Supervīzija.

4. modulis. "Balsu Dialogs": konsultācijas un koučings".

Konsultācijas pamati. Konsultēšana, izmantojot VD metodi: specifika un īpatnības. Konsultācijas posmi. Darbs ar sevi, kā pasniedzēju, un darbs ar klientu. Dažādu metožu izmantošana. «Voice dialogue» praktiska sesija. Sesijas analīze. Supervizija.

 5. modulis. "Ķermeņa, simptomu un slimību subpersonības".

Veselība un slimības. Uz ķermeni orientētās sub-personības. Sub-personības “dzīvo” dažādos orgānos un vietās ķermenī. Sub-personības izpaužas kā simptomi. Iekšējā Kontroliera loma slimības radīšanā (attīstībā). Par saspringumu un atbrīvošanos. Primāro un attālināto sub-personību loma slimību izcelsmē. Iekšējā „ radītāja”  un „ iznīcinātāja”  koncepcija. Slimības psiholoģiskā vēsture: slimība kā sub-personību konflikts. Slimību loma sub-personību psiholoģijā. Primāro un attālināto sub-personību izraisītas slimības. Vispārējā koncepcija: psiholoģiskā palīdzība un psihisko resursu palielināšana sliktas pašsajūtas un slimību gadījumos. Īpatnības darbā ar kaitīgiem ieradumiem, piemēram, smēķēšanu un aptaukošanos. Arodslimības. Somatiskās slimības. Īpatnības darbā ar bērniem un veciem cilvēkiem. VD sesijas onkoloģijā. Bērna ieņemšana un grūtniecība. Koncepcija par garīgās veselības īpašo nozīmi fiziskas saslimšanas gadījumā. Iekšējā Dziednieka sub-personība. Filosofiskā koncepcija: "radītājs" un "iznīcinātājs" cilvēka dzīvē. Metožu klāsts darbā ar ķermeņa sub-personībām. Praktiskās nodarbības izmantojot “Voice Dialogue” metodi . Sesijas analīze. Konsultācijas veselības problēmu gadījumos. Supervizija. Moduļa dalībnieku slimo un veselo orgānu Konstelācija.

6. modulis. "Miega un jaunrades subpersonības".
 
Miega teorija H. un S.Stounu sub-personību psiholoģijā. Cilvēka iekšējā realitāte. Sub-personības loma – Iekšējais Kontrolieris, kā membrāna starp manu pasauli un mūžību. Apziņa, kā teātris un sub-personības kā šā teātra aktieri. Sapnis – izkaisītas (izjukušas) apziņas stāvoklis. Sapņu sub-personības. Sapņu dziļākais vēstījums. Primārās, attālinātās sub-personības un arhetipi sapņos. Sapņu sub-personības un to saistība ar problēmām reālajā dzīvē. Murgu izmantošana. Dēmoniskās sub-personības sapņos. Par apzinātajiem sapņiem. Dažādu metožu atlase darbā ar sapņiem. Augstākā Es sub-personība. Praktisko sesiju īpatnības darbā ar sapņu sub-personībām. Konsultācijas, kurās izmanto sapņu sub-personības.VD sesijas ar sapņu sub-personībām.Vingrinājumi. Sapņu sub-personību Konstelācija. Sesiju analīze. Supervizija. Daiļrade, dažādi viedokļi. Daiļrades saistība ar brīvības arhetipu. Sub-personības, kuras vēršas pret jaunrades attīstību. Četri galvenie daiļrades un kreativitātes attīstības virzieni. Konsultācijas un radošo sub-personību attīstība: darba algoritms.

7. modulis. "Sub-personības un arhetipi".

Ievads K. Junga arhetipu teorijā. K.Junga galvenie arhetipi: persona, ēna, anima, animus, patība. Individualizācija(?) – cilvēka transformācijas process. Personība, sub-personības un arhetipi. Metodes darbā ar arhetipiem. Dažādu skolu (virzienu) arhetipa jēdziens. Sub-personību un arhetipu savstarpējā saistība. V.Kaplana septiņu arhetipu shēma. Proto-arhetipu  modelis, - tie saistīti ar četrām pasaules pusēm. Vakan –Tanka konsultēšanas metodes algoritms.

Konsultācija izmantojot Taro kārtis. Darbs ar sub-personību noved pie kontakta ar arhetipu. Ipatnības darbā ar  arhetipiem «Voice dialogue" sesiju laikā. Konsultācijas, kurās tiek meklēti arhetipi. Arhetipu enerģija. Vingrinājumi saziņā ar arhetipiem.

Voice Dialogue sesijas ar arhetipiem. "Anomālās" un "nepareizēs” Voice Dialogue sesijas. Voice Dialogue transpersonālie aspekti.  «Voice dialogue» prakstiskās sesijas ar arhetipiem. Konstelācijas ar arhetipiem. Sesijas analīze.  Supervīzija.

Noslēguma modulis.

Atbildes uz jautājumiem. Eksāmens. Supervīzija. Diplomdarbu apspriešana. Kursa pabeigšanas dokumenta izsniegšana.

Mācības notiek krievu valodā!!!
Nodarbību saraksts:

2011. Gads

1. modulis. "Ievads " Balsu Dialoga "metodē»
13-16. oktobrī, Lietuvā, Viļņā.

2. modulis. "Sub-personību enerģija"
8-11. decembrī, Lietuvā, Viļņā.

2012. Gads

3. modulis. "Konflikti un partnerība"
16-19. februāris Lietuvā, Viļņā.

4. modulis. "Voice Dialogue ": psiholoģiskās konsultācijas un koučings.
19-22. aprīlis Lietuvā, Viļņā.

5. modulis. "Ķermeņa, simptomu un slimību sub-personības".
7-10. jūnijs, Lietuvā, Viļņā.


6. modulis. "Miega un jaunrades sub-personības".
27-30. septembris Lietuvā, Viļņā.


7. modulis. "Sub-personības un arhetipi".
22-25. novembris Lietuvā, Viļņā.

 

LITERATŪRA:

1. Stone, Hal and Sidra. Embracing Our Selves: The Voice Dialogue Manual. Nataraj/New World Library, 1993.
2. Stone, Hal and Sidra. Embracing Each Other: Relationship as Teacher, Healer, and Guide. Nataraj/New World Library, 1993.
3. Stone, Hal and Sidra, Partnering, a new kind of relationship: New World Library, Novato CA, 2000. 
4. Stone, Hal and Sidra.Embracing Your lnner Critic. San Francisco, Harper, 1993
5. Stone, Sidra. The Shadow King, Nataraj/New World Library, 1997.
6. Robert Stamboliev, The Energetics of Voice Dialogue, LifeRhythm, Mendocino, CA, 1988.
7. Miriam Dyak, The Voice Dialogue facilitators handbook, L.I.F.E. Energy Press, Seattle, 1999.
8. Marius Romme and Sandra Escher, Accepting Voices, Mind Publications, London, 1993.

Krievu valodā:
9. Стоун Х., Уинкельман С. Принимая собственные «Я»: Руководство по Диалогу голосов/Пер. с англ. А.Бойкова, А.Костровой. - М.: Эксмо; СПб. Домино, 2003.- 304 с.
10. Р. Стамболиев. Диалог с Голосами/журн. вариант/Практическая эзотерика. ХХI век.(Книга IV) – СПб.: Изд. А.Голода, 2008, 22-40 с.
11. Х. и С. Стоун / Базовые элементы "Диалога с Голосами", отношений и психологии субличностей. (Как они были открыты и усовершенствованы доктором психологии Хэлом Стоун и доктором психологии Сидрой Стоун) - http://www.wholeworld.ru/stati/bazovie-elementi-dialoga-s-golosami-otnosheniy-i-psichologii-sublichnostey.html.

Sīkāka informācija un pieteikšanās:
Mūsu mājas lappuse: www.veselpasaule.weebly.com 

Mājas lappuse ar programmas aprakstu: www.voicedialogue.weebly.com (Krievu valodā).

Mājas lappuse ar programmas aprakstu: www.dialogsarbalsim.weebly.com (Latviešu valodā).


E-pasts: veselpasaule@gmail.com
Telefons: +371 26772317(Elīna Indriksone)