Mantra

Vārda sakne man - apzīmē domāt; tra - aizsargāt vai atbrīvošanās no pasaulīgo lietu atkarības. Pastāvīgas atkārtošanas veidā, mantra attīsta Augstāko apziņu. Mantra ir uzruna Visaugstākajam, Sanskrita valodā.

Mantra joga. Mantra - tā ir Dievišķā enerģija, kas ir ieskauta skaņas struktūrā. Koncentrējoties uz mantru, tās enerģija pieņem formu. Džapa (mantras atkārtošana), jeb mantra joga - tā ir prakse, caur kuru tiek uzņemta enerģija, kas atrodas mantras iekšienē. Katra mantra sastāv no kombinētas skaņas, sastāvošas no 50 sanskrita alfabēta burtiem. Sanskrits ir pazīstams kā Devanagari (runas Dievs). Senie Viedie, noskaņojušies uz Augstākās apziņas stāvoklī, labi izprata skaņā ietērpto enerģiju un izmantoja kombinētas skaņas lai izsauktu specifiskās vibrācijas. Mantru Viedie sadzirdēja sevī meditācijas laikā, tā nav cilvēku izdomājums, jo vienmēr ir bijusi atvērta kosmosā kā skaņas enerģija. Iekodētas svētajos garīgajos rakstos tās ir nodotas no Skolotāja- skolniekam. (Mantra iedarbojas uz čakrām, ritmiska to atkārtošana regulē nenoturīgos 5 ķermeņu apvalkus, vairo garīgo spēku.)

Skaņa: visa esošā sēkla. Iesākumā bija Vārds. Vārds bija pie Dieva, šis vārds bija Dievs. Vārds, skaņa un mantra kā kosmoloģijas daļa nevar pastāvēt viens bez otra. Džapa tām liek darboties harmoniskā veidā. Tās ceļš no mikro kosmosa līdz makro kosmosam ved cilvēka personību uz Dievišķo Pirmsākumu. Radīšanas periodā Kosmiskā Enerģija (Šalkti) atrodas miera stāvoklī (kā sīpols, kas vēl ir neizdīgusi tulpe), atnākot vibrācijai (lielais sprādziens), visums atveras un uzzied

Skaņa kā enerģija. Svētās zilbes (jeb skaņas) uz kurām jogs meditē, parasti ir Absolūta dažādi aspekti, sanskritā. Tā kā Dievišķā enerģija izpaužas skaņā, pati mantra arī ir Dievība. Atkārtojot šīs skaņas ar precīzu un intensīvu garīgo noskaņu, tiek izsaukta attiecīgās skaņas (Dievības) veidols. Meditējot uz Om Namah Shivaja - tiek izsaukts Šiva, tāpat, Om Namo Narayanaya- Višnu veidols. Ļoti būtisks ir joga noskaņojums džapas laikā, tam nedrīkst būt gadījuma, nevērības raksturs. Skaņas vibrācija ved jogu no rupjās materiālās pasaules uz izdziedāto Augstākās Dievības veidolu, līdz sasniedzot pašu augstāko Būtību.

Skaņas izmantošana meditācijā. Džapa meditācija - šī ir metode, ar kuru apziņa virzīta no paša zemākā kanāla tiek virzīta līdz pašam augstākajam, tīrākajam domas līmenim. Atkārtojot to verbāli vai mentāli, mantra paceļ cilvēku telepātiskā stadijā un augstāk līdz transcendentālam līmenim, saplūstot ar Dievību. Tā ir patiesākā meditācija - enerģijas un skaņas harmonija! Bez veidola un formas tā spēj radīt arī idejas un garīgu pārdzīvojumu. Arī klausoties Vārdu (mantru), var virzīt prātu uz ciešanām vai laimi. (Piem. Ja kliegsim čūska -mēs izjutīsim nepatiku, saprotot vārda spēku, jāspēj iztēloties cik milzīgu pozitīvu enerģiju spējam radīt, ja atkārtojam Dievišķus vārdus!)

Četri skaņas līmeņi.

Vaikhari - izteiktais vārds - blīvā, dzirdamā skaņa, tā ir doma, kas iekodētā valodā. Izteiktais vārds ir pats konkrētākais domas stāvoklis.

Madhjama - mentālā vibrācija, kādu izjūt runātājs, tā emocijas, iespaidi.

Pašjanti - telepātiskais stāvoklis, kurā var sajust domas formu, šis ir unikāls stāvoklis, kurā domas notiek.(japānis, eskimoss, visiem domas notiek šajā neverbālajā stāvoklī).

Para - augstākais transcendālais stāvoklis, kas ir augstāks par visām formām, ietver sevī tīru enerģiju (šakti), Dievišķā visu savienojošā vibrācija. Džapas laikā jogs virzās no verbālā līmeņa cauri mentālajam un telepātiskajam, līdz sasniedz augstāko transcendālo stāvokli.

Mantras sešas daļas:

  1. Riši - tas kurš atnesis šo mantru pasaulei, (mantras gaišerdzis)
  2. Meter - tas, kurš pārvalda balss intonāciju
  3. Devata - pārdabiskā būtne, mantras Dievība
  4. Bidža - mantras kodols, tā esība, kuru mantra izsaka
  5. Šakti - enerģijas forma, ko mantra izsauc, tā nes uzticīgo jogu pie slavētās Dievības
  6. Kilaka - mantras atbalsts, kas paslēpts mantrā, kolīdz ir nodibināts kontakts, jogs iegūst Dievības mācību.

Likita Džapa. Mantras rakstīšana, ievērojot maunu, domās uz to koncentrējoties.

Džapas prakse. Visefektīvākais Džapas (arī jebkuras garīgas prakses) laiks ir rītausma (4-6). Ar skatu uz A vai Z - tie dos (Himalaju Riši ietekmi), palīdzēs to garīgā plūsma. (Iesācējiem to vajag ievērot). Mugurai jābūt iztaisnotai (dara rāmu prātu, tas palīdz koncentrēties) uz paklājiņa vai zāļu spilventiņa.Pirms prakses skaitiet lūgšanu (vispārēju vai attiecīgajai Dievībai).Veicot Džapu, katru burtu izrunājiet precīzi, esiet mēreni tempā lai nav pārāk steidzīgi vai gausi. Paātriniet mantru tad, ja sākat zaudēt modrību. Būtība neslēpjas kvantitātē, bet koncentrēšanās tīrībā, cieši virzoties uz Dievišķo, Augstākās Apziņas sasniegšanu.

Veiciet praksi ar mīlestības un cieņas pilnu sirdi, mīlot Dievu, mantras Dievību, tad jūs to sasniegsiet. Izmantojiet Malu ja esiet iesākumā (ne tikai), tas palīdz koncentrēties, iedvesmo.

Daudzveidība palīdz koncentrēties, var skaitīt klusāk, skaļāk, mainot ritmu. Nelūdziet Dievam nožēlojamas liekas lietas, izjūtiet kā ar Dieva vēlību jūsu sirds tiek attīrīta prāts top rāms, iestājas iekšējs miers. Turiet pie sevis savu Guru Mantru, neizpaudiet to. (Mantra, Dievība, Guru nemēdz mainīties). Pēc Džapas, nesteidziet pasaulīgajās darbībās, saglabājiet vēl mirkli šīs Dievišķās skaidrības sevī, palieciet apcerē par Dieva mīlestību pār jums. Dievišķā vibrācija paliks ar jums un sargās jūs jūsu ikdienas gaitās.

Mantras Iniciācija (iesvētīšana) Ja ir iespējams, atrodiet sev kvalificētu (tīru- sanjāsa) Skolotāju, no kura saņemt mantru. Iniciācija- tā ir dzirkstele, kas aizdegs snaudošo garīgo enerģiju, kura atrodas katrā cilvēkā. Iniciācijas laikā Skolotājs paceļ mantras enerģiju (šakti) un nodod to Skolniekam. Kad Skolnieks to pieņem, viņš saņem mirdzošu neaprakstāmu enerģijas spēku, atbalstu, kas palīdz nostiprināties garīgās prakses ceļā. Visumā viss vibrē attiecīgu viļņu garumā. Dažādas mantras, kaut arī efektivitāte vienāda, vibrē dažāda garuma viļņos. Iniciācijai mantru izvēlas Skolotājs vai skolnieks- saskaņā ar skolnieka mentālo tipu. Mantras un skolnieka prāta vibrācijām jābūt saderīgām, tāpat skolnieka prātam jāspēj pieņemt attiecīgā Dievība, kuras  aspektu ievibrēs dotā mantra. Kad caur džapu ir notikusi ķermeņa un prāta noskaņošanās uz mantru, sākas meditācija. (Jo dziļāka meditācija, jo spēcīgāks augšup virzošais spēks virzās caur galvvidu, atbildē atnākot magnētiskam lietum, kas it kā nomazgā visu augumu ar maigu elektrību.)

Kopsavilkums par Skaņu ikdienas dzīvē (izmantots arī Torsunova materiāls)

-skaņa noved runātāja apziņas līmenī

-atmest pļāpāšanu

- novērsties, ja kāds runā sliktu, vai atrast labo, teikt tikai labo

-īpaši ēdot mēs esam atvērti un nonākam tā apziņas līmenī, ko dzirdam

MAHAMRIUNJAYA MANTRA

OM TRYAMBAKKAM YAJAMAHE

SUGANDHIM PUSTIVARDHANAM

URVAROOKAMEVA BANDANAAN

MRITYORMOKSHEEYA MAAMRITAAT

Šī ir dzīvības aizsargājoša un no visādām nelaimēm glābjoša mantra, kā čūskas kodieni, nelaimes gadījumi uz ceļa, ūdenī, gaisā utt. Šī mantra palīdz pie smagām, pat neizārstējamām slimībām. Šī ir Šivas mantra, kas dāvā garu mūžu, mieru, harmoniju, labklājību un pats galvenais - atbrīvo no Sansaras apļa un ir viena no viss spēcīgākām pašrealizācijas mantrām, ja to izpilda ar degsmi un izpratni par Šivas transcendentālo būtību. Šo mantru rekomendējams izpildīt dodoties ceļā, pārvietojoties ar kādu no transporta līdzekļiem, vai atrodoties kādā riskantā, draudīgā situācijā. Galvenokārt šo mantru izmanto pie rituāliem un meditācijas laikā. Īpaši ieteicams pēc iespējas vairāk mantru atkārtot savas dzimšanas dienas laikā saņemot Šivas aizsardzību un gādību.

GAYATRI  MANTRA

OM BHUR BHUVAH SWAH

TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHEEMAHI

DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

Dievs, kas valda pār trīs pasaulēm,
Fizisko, astrālo un debesu
Tas Radītājs Visaugstākais,
Kura ķermenis gaismu izstaro
Dievs uz kuru mēs meditējam
Lūdzu mūsu prātu apskaidro .                                                                                                      

Par gāyatrī mantru, tās būtību, jēgu un efektu:                                                Tumsa nav nekas cits kā tikai gaismas neklātbūtne. Nelaimīgums ir patieso zināšanu neesamība, jo Dieva radītajā eksistencē nav skumju un nelaimes – tas viss izceļas no patieso zināšanu trūkuma. Tiklīdz Gāyatrī dievišķā gaisma apspīd cilvēku, no viņa sāk izzust viss ļaunais un nepareizais.

Tāpat kā medus ir puķes būtība, tāpat Gāyatrī ir visu ziņāšanu būtība – tā sevī ietver visas zināšanas.

Ganga attīra no grēkiem, kurus ir veicis fiziskais ķermenis, bet Gāyatrī ir Brahmas Ganga, kas attīra dvēseli. Cilvēks, kurš meklē citus garīgās attīrīšanās sistēmas un atstāj Gāyatrī novārtā, ir kā muļķis, kurš atsakās no gardumiem, lai ietu ubagot pēc ēdiena.

Tāpat kā saule iznīcina tumsu, tā Gāyatrī izgaiņā neziņu. Gāyatrī cilvēkam atklāj Visaugstāko Patību.

Bhagavadgītā Krišna saka: “starp mantrām es esmu Gāyatrī”.

Ir teikts, ka vēdas ir Dieva iemiesojums, bet Gāyatrī mantra ir visu vēdu nesēja.

Kad cilvēks ienirst dziļi klusumā, viņš dzird kosmisko OMM – prānāvu, kas rodas no prānas (vitālās vibrācijas), kas piepilda Visumu. Bet Gāyatrī mantra ir paplašināta OMM forma.

Gāyatrī ierodas tikai tad, kad prāts brīvs no lepnuma un iedomības, jo tikai tad ir iespējams pārcelties uz augstāku garīguma pakāpi.

Gāyatrī ir jāskaita, lai attīrītu prātu, jo Gāyatrī kā saules stars attīra prātu no tumsas.

Gāyatrī galvenā funkcija ir dvēseļu atbrīvošana no saitēm, kurās tur materiālās pasaules ilūzijas. Gāyatrī pamazām izgaiņā neziņas mākoņus, un ļauj ieraudzīt garīgo sauli un sasniegt vienotību ar to.

Gāyatrī mantras skaitīšana atmodina un spēcina intelektu. Efekts, kas rodas no Gāyatrī mantras skaitīšanas ikdienā, ir skaidrs un neaizmiglots prāts un asa uztvere, kas ļauj acumirklī nokļūt pie lietu patiesās būtības, uztvert tās tādas, kādas tās ir patiesībā.

Rakstos ir teikts, ka tas, kurš 40 dienas no vietas, neizlaižot nevienu dienu, atkārtos Gāyatrī mantru vismaz 108 reizes dienā, un darīs to ar patiesu nodošanos, sasniegs apgaismību.

Vēl ir teikts, ka Gāyatrī mantras skaitīšana atbrīvo no bailēm un dziedē slimības (gan fiziskas, gan mentālas, gan emocionālas, gan garīgas). Tā attīra no sliktās karmas, sniedz iekšēju mieru un atbrīvi.

Lai skaitītu Gāyatrī mantru nav jābūt kādas noteiktas reliģijas sekotājam – tā nav kādas sektas īpašums. Tāpat kā Tēvareize, tā arī Gāyatrī ir universāla lūgšana, kas pieejama ikvienam uz šīs planētas.

ASATOMANTRA

ASATOMA SAD GAMAYA
TAMASOMA JYOTIR GAMAYA
MRITYORMA AMRITAM GAMAYA

No laicīgā uz mūžīgo
No tumsas uz gaismu
No nāves uz mūžību

MANTRA PILNĪBAI

OM  PŪRNAMADAH  PŪRNAMIDAM
PŪRNĀT  PŪRNAMUDAČYATE
PŪRNASYA  PŪRNAMĀDĀYA
PŪRNAMEVA  AVAŠIŠYATE

No pilnīgā kas ir sevī pilnīgs
nāk visa šī pasaule, kas ir sevī pilnīga
Kaut arī no pilnīgā pilnīgais (viss) ir sācies,
viņš vienmēr tik un tā paliek sevī pilnīgs.

Om Namo Narayanaya!

Izmantotie materiāli: Sivananda Yoga Vedanta Centre